Teologia

Teologia liturgii

W części poświęconej liturgii znajdują się teksty, które powstały w czasie posługi dla Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło - Życie w archidiecezji katowickiej

Refleksje nad Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego

Konferencje