O czym muszę pamiętać przy sprawowaniu sakramentów?

Chrzest święty

Tego sakramentu udziela się częściej dorosłym niż dzieciom. W gronie dorosłych wyróżnia się osoby, które nie są ochrzczone i osoby, które zostały ochrzczone w Kościele prawosławnym bądź przez kogoś z rodziny. W każdym z wyszczególnionych przypadków postępuje się inaczej. Nieochrzczeni wchodzę na drogę katechumenatu, który trwa przez cały rok i kończy się przyjęciem chrztu. Chrzest w Kościele prawosławnym jest ważny i nie trzeba go powtarzać. W niebezpieczeństwie śmierci można udzielić prawosławnemu sakramentu pokuty, namaszczenia i Eucharystii, jeśli wyraźnie o to prosi i przyjmuje te sakramenty w duchu Kościoła katolickiego i zgodnie z nauczaniem odnośnie tych sakramentów. W przypadku prawosławnego, który jest w pełni zdrowia i chce korzystać z sakramentów w Kościele katolickim konieczne jest pisemne wyznanie wiary, które powinien odczytać przez kapłanem i własnoręcznie podpisać. W przypadku osób ochrzczonych przez kogoś z rodziny czyni się zgodnie z instrukcją wydaną przez Episkopat Kazachski. Takim ludziom udziela się chrztu warunkowego z intencją, że ten pierwszy chrzest jest ważny, jeśli został udzielony przy użyciu wody i odpowiedniej formuły, a jeśli nie odbył się w ten sposób to ważny jest ten, który się teraz dokonuje.

Pokuta

Ten sakrament należy rozpocząć od dialogu zawsze z penitentem, który jest nieznany kapłanowi. Nie dotyczy osób, które spowiadają się regularnie. Życie pokazuje, że ktoś przychodzi do spowiedzi, bo usłyszał na bazarze, że „ma iść do kościoła wyspowiadać się”. Zdarza się, że w gronie takich osób są niechrześcijanie bądź osoby z przeszkodami czy jeszcze tacy, którzy przez kilkanaście dobrych lat nie byli w spowiedzi. Przyjęła się praktyka doprowadzania i przygotowania do spowiedzi. Dokonuje się to poza konfesjonałem i przeznacza się na tę czynność sporo czasu. Jeśli spowiednik nie zachowa ostrożności i dopuści takiego człowieka do sakramentu pokuty wówczas związuje sobie ręce tajemnicą spowiedzi, a osobę odsyła bez rozgrzeszenia, co jest całkowicie niezrozumiałe dla niej.

Eucharystia

Przyjęło się, że do komunii przystępują wszyscy uczestnicy liturgii. Komunię przyjmują jedynie osoby, które klękają. Przyjmujący w postawie stojącej otrzymują błogosławieństwo, bo są innego wyznania albo mają przeszkody czy są w trakcie przygotowania. Zdarza się również, że w gronie klęczących nie wszyscy są dyspozycyjni. Nieznajomym przed udzieleniem zadaje się pytanie: „spowiadasz się?” Jeśli nie ma odpowiedniej reakcji, takiej osobie udziela się błogosławieństwa. W święta i uroczystości stosuje się jeszcze drugi sposób. Przed rozdzieleniem Komunii daje się stosowne pouczenie.