Co jest potrzebne do swobodnego przemieszczania się?

Podczas przechadzki

Zdarzają się kontrole policyjne, dlatego zawsze należy nosić ze sobą dowód tożsamości. Jeśli jest obawa o paszport, wystarczy jego ksero. W tym przypadku konieczne jest uwierzytelnienie przez notariusza.

Pociągiem

Przy zakupie biletu na dłuższe trasy konieczny jest paszport. Nie jest to wymagane przy liniach podmiejskich. Natomiast w pozostałych liniach bilety wystawiane są na imię i nazwisko na podstawie dowodu tożsamości. Nie należy się dziwić, kiedy w kasie proszą o paszport.

Samochodem

Dla udowodnienia swoich uprawnień do prowadzenia pojazdu nie wystarczy zwykłe Prawo Jazdy. Trzeba w Urzędzie Komunikacji w Polsce poprosić o wystawienie Międzynarodowego Prawa Jazdy. Dokument ten ma formę książeczki i zawiera potwierdzenie uprawnień w kilku językach. Należy to uczynić z dwu miesięcznym wyprzedzeniem.

Przy przekraczaniu granicy z Kazachstanem

Otrzymuje się kartę migracyjną do paszportu, którą należy dokładnie wypełnić przed odprawą na granicy. Używamy to tego długopisu. W nagłówku należy dopisać numer paszportu. Dalej kolejno nazwisko, imię, obywatelstwo, cel podróży, nazwa organizacji przyjmującej. Powyższych informacji należy udzielić w języku rosyjskim albo angielskim. Przy odprawie paszportowej kartę należy oddać do sprawdzenia i podbicia. Na pieczątce podane jest miejsce i data kontroli. Z tą kartą należy się później udać osobiście bądź przez organizatora wycieczki na posterunek policji w mieście zamieszkania w celu rejestracji. Kartę wypełnia urzędnik i swoją adnotację uprawomocnia pieczęcią. W adnotacji znajduje się data rejestracji i data zakończenia ważności wizy. Przy przekraczaniu granicy niezbędna jest wiza. Są cztery typy wizy: służbowa, biznesowa, tranzytowa, turystyczna. Do ostatniego typu nie jest potrzebne pisemne zaproszenie.