Parafia św. Abrahama w Schuchinsku

Informacje o parafii

 

Parafia św. Abrahama w Schuchinsku

 

Informacje o parafii

Eucharystia niedzielna:

15.00 (sobota): 2-ja Zapadnaja 22, Barowoje

10.00: ul.Sejfulina 20 (na zdjęciu)

17.30: ul.Sejfulina 20 (na zdjęciu)

Przed każdą Eucharystią godzina adoracji.

Msze w tygodniu:

codziennie wg planu podanego w niedzielę.

 

Kapłani, którzy pracowali w parafii:

o. Władimir Prokopiew z Wilna

o. Serafin Kaszuba z Ukrainy

o. Anatol

o. Bogdan Tadawczy z Zakarpacia

o. Krzysztof

o. Stefan

o. Piotr Kisielewski

abp Jan Paweł Lenga

bp Otto Messmer

o. Jarosław Slovy

o. Piotr Pytlowany

o. Aleksander Fiks

o. Jerzy Cyrul

o. Zdzisław

o. Jan Spyrka

diakon Wiktor z Kokczetawy

o. Stanisław Hoinka

o. Roland Jakenound

 

Kapłani, którzy obecnie pracują:

Proboszcz – ks. Rafał Lar

 

Dojazdy:

Karier (7 km) – Eucharystia w tygodniu (najczęściej w poniedziałek o godz. 8.00)

Barowoe (22 km) – Eucharystia w każdą sobotę o godz. 15.00

 

Информация о Приходе

 

Приход Святого Авраама в Щучинске

 

Информация о приходе

Месса в воскресенье:

15.00 (суббота): ул. 2 Западная 22, Боровое

10.00: ул. Сейфулина 20, Щучинск

17.30: ул. Сейфулина 20, Щучинск (на фотографии)

Перед Мессой час адорации

В буднее: Месса ежедневно по расписанию

 

 

Священники которые работали в Приходе:

о. Владимир Прокопьев из Вильнюса

о. Серафин Кашуба из Украины

о. Анатолий

о. Богдан Тадавчий из Закарпатья

о. Кшиштоф

о.Стефан

о. Петр Киселевски

архиепископ Ян Павел Ленга

o. Отто Мессмер

о. Петр Пытлованы

о. Ярослав Словы

о. Александр Фикс

о. Ежи Цырул

о. Здзислав

о. Ян Спырка

Диакон Виктор

о. Станислав Хоинка

o. Роланд Жакенуд