Z życia "małej trzódki" na Wschodzie

Intencja misyjna na czerwiec 2020

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa

Czym są intencje papieskie?

Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje się, że jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, np. o błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego, ot, taka modlitwa jak za każdą inną osobę, gdy nas poprosi. Prawda jest jednak troszkę inna, mianowicie jest to modlitwa w intencjach, które on wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli, a nie za niego samego. Może to być zaskoczeniem, ale tak właśnie jest. Więcej o tym, skąd pochodzą i czym są intencje papieskie, można przeczytać tutaj.


***

Nasza synowska przynależność do Boga nigdy nie jest aktem indywidualnym, ale zawsze kościelnym: z komunii z Bogiem Ojcem i Synem, i Duchem Świętym rodzi się nowe życie razem z wieloma innymi braćmi i siostrami. A to Boże życie nie jest produktem na sprzedaż – nie uprawiamy prozelityzmu – lecz bogactwem, które trzeba dawać, przekazywać, głosić: takie jest znaczenie misji. Darmo otrzymaliśmy ten dar i darmo się nim dzielimy (por. Mt 10, 8), nie wykluczając nikogo.

(z orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny dn. 20 października 2020 roku).


***

Katecheza o misjach (ks. Rafał Lar) Nr 1 tutaj...

Katecheza o misjach (ks. Rafał Lar) Nr 2 tutaj...

Katecheza o misjach Nr 3 tutaj...

Katecheza o misjach Nr 4 tutaj...

Katecheza o misjach Nr 5 tutaj...

Pozdrowienia misjonarzy na wirtualny Kongres Misyjny Archidiecezji Katowickiej 25 kwietnia 2020 roku tutaj...

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny dn. 20 października 2019 roku tutaj...