22 marca 2018 roku - Nie lękajmy się dawać świadectwo prawdzie...

Przeciwnicy Pana Jezusa nosili w sobie przeświadczenie, iż żaden człowiek nie może być większy od Abrahama. Fałszywemu myśleniu Jezus przeciwstawia prawdę: „Zaprawdę powiadam wam: zanim Abraham stał się, Ja jestem”. Powiedzenie prawdy wywołało oburzenie słuchaczy, ściągnęło na Jezusa zagrożenie. Jednak w ten sposób Pan nasz zostawił nam przykład, jak mamy się przeciwstawiać fałszywym przeświadczeniom. Nie lękajmy się dawać świadectwo prawdzie, nawet jeżeli narażamy się w ten sposób na czyjeś oburzenie, a nawet prześladowanie.

Bł. Władysław Bukowiński uważał, że trzeba się modlić i otwarcie bez lęku mówił o tym w rozmowie ze śledczym: „A co wy tam robicie?” Ja: „Modlę się do Boga”. On zrywa się z miejsca i wrzeszczy na całe gardło: „Tutaj surowo się zabrania modlić się do Boga!” Ja: „Niech się pan uspokoi. W przyszłości będę się tak modlić, żeby Pan tego nie zauważył”.