Budowa kościoła

Kamień węgielny

Kuria Metropolitalna Warszawska niniejszym zaświadcza, że kamień z Góry Synaj przeznaczony na kamień węgielny pod kościół w parafii św. Abrahama w Schuchinsku w Archidiecezji Świętej Maryi w Astanie poświęcił Ojciec Święty Benedykt XVI dnia 26 maja roku Pańskiego 2006 w Warszawie na Placu Zwycięstwa podczas swojej Podróży Apostolskiej do Polski.

Warszawa, w święto Nawiedzenia NMP, 31 maja 2006 roku

Ks. Grzegorz Kalwarczyk

 

Droga do kościoła dla wielu wydawała się być dość złożona. Ze względu na położenie na kraju miasta, trzeba było dojeżdżać autobusem, a z niektórych rejonów nawet z dwoma przesiadkami. Narastające trudności finansowe uniemożliwiały dojazdy. Z tego powodu zaczęto zastanawiać się nad możliwością wybudowania kościoła w centrum miasta (zapis w kronice parafialnej z 1999 roku).

 

W styczniu nasi parafianie pojechali na wycieczkę do Grecji. W czasie pobytu na Górze Synaj wzięli kamień i przywieźli go do Schuchińska. W maju podczas papieskiej podróży do Polski, papież Benedykt XVI poświęcił przywieziony kamień jako węgielny pod budowę nowego kościoła w Schuchińsku (zapis w kronice parafialnej z 2006 roku).